PUBLICZNA OFERTA
NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH


Publiczna oferta najmu lokali mieszkalnych 2021 to projekt kierowany do osób zakwalifikowanych do najmu, które nie zostały umieszczone na tegorocznej liście komunalnej, a które zdeklarują wykonanie remontu lokalu na własny koszt i we własnym zakresie.

Jeśli otrzymałeś powiadomienie o uruchomieniu Publicznej oferty najmu lokali mieszkalnych 2021:

  1. Zapoznaj się z regulaminem Oferty;
  2. Wybierz max. 3 interesujące Cię lokale;
  3. Zanotuj numery identyfikatorów (ID) wybranych lokali;
  4. Numery ID wybranych lokali prześlij na adres mailowy Referatu Lokalowego Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku wgk@gdansk.gda.pl;
  5. W odpowiedzi otrzymasz propozycję oględzin wybranych lokali. W propozycji wskazany zostanie dokładny adres lokalu oraz terminy, w których możliwe będzie obejrzenie mieszkania. Pamiętaj, że lokal obejrzeć możesz jedynie po wcześniejszym umówieniu spotkania. Numer kontaktowy do administratora podany zostanie w propozycji.
  6. Po obejrzeniu lokali, w odpowiedzi na maila z propozycją oględzin, poinformuj WGK o swoim wyborze. Pamiętaj o zachowaniu terminu odpowiedzi, znajdziesz go w zaproszeniu do udziału w ofercie.
Zapoznaj się z regulaminem Publicznej oferty najmu lokali:


regulamin

AKTUALNA OFERTA


Lokale proponowane w ramach Publicznej oferty najmu lokali mieszkalnych 2021 r. przeznaczone są do remontu. Zakres koniecznych prac remontowych dla poszczególnych lokali jest różny i obejmować może m.in. zmianę sposobu ogrzewania, wydzielenie łazienki, wymianę stolarki, prace w zakresie wymiany instalacji sanitarnej i elektrycznej.
Osoby, które skorzystają z oferty i wykonają remont we własnym zakresie i na własny koszt, mają możliwość uzyskania zwolnienia z czynszu na czas wykonywania prac, na okres do 12 miesięcy.

Harmonogram


EDYCJA Uruchomienie
interaktywnej listy
Podanie wyników Dogrywka - ponowne
uruchomienie interaktywnej listy
Podanie wyników Dogrywki
  Od Do   Od Do  
1 poniedziałek,
06.09.2021 r.
piątek,
17.09.2021 r.
piątek,
29.10.2021 r.
wtorek,
02.11.2021 r.
środa,
03.11.2021 r.
wtorek,
30.11.2021 r.

Do pobrania